Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Äntligen Lex Fadime!

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Äntligen en Lex Fadime – ett förslag om såväl straffskärpning som egen rubricering för brott som begåtts med hedersmotiv. Jag har i många år arbetat med hedersbrott och hedersmord, där jag pekat på hur viktigt det är att hedersbrott införs särskilt i vår lagstiftning. Mina mål har rört fruktansvärda och grovt individskränkande händelser: mordet på Pela, mordet på Abbas, mordet på Maria och många fler.

Hedersförtrycket och våldet är verklighet i Sverige, och har varit det under många år. Det skiljer sig från andra förtryck, då övergreppen tar sitt uttryck i att familj och släkt gemensamt övervakar, begränsar, hotar och i många fall gör såväl fysiska som psykiska övergrepp mot offret. Hedersförtryck är svårt att identifiera och upptäcka, då offret har få till inga möjligheter att söka hjälp eller skydd. Detta eftersom offrets värld är så begränsad av de närmaste, som upprätthåller förtrycket och isolerar personen.

I många år har politiker blundat för hedersförtryckets förekomst, relativiserat det och därmed inte heller tagit de åtgärder som behövs för att sätta stopp för det. Straffskärpning vid hedersrelaterade brott utreddes så sent som 2018, men röstades sedan inte igenom i riksdagen. Detta för att avvakta den utredning som nu kommer att göras, där såväl straffskärpning som egen brottsrubricering kommer utredas. Det är min innerliga förhoppning att detta också kommer bli sista gången denna fråga kommer behöva vandra genom vår lagstiftares institutioner. Den nuvarande lagstiften varken erkänner eller statuerar effektiva repressalier gentemot detta fruktansvärda brott, och offren kan inte vänta längre.