Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Dag 6 rättegången mot Breivik

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Förhör med Breivik fortsatte idag och fick till slut ett avslut.

Ska jag sammanfatta förhöret med Breivik dessa dagar kan jag säga att åklagarna har lyckats visa att Breivik inte är trovärdig när det gäller Breiviks påstådda nätverk och Knights Templar. Det finns inget bevis för existens av dessa nätverk. Breivik valde själv att inte svara på en rad väsentliga frågor vilket säkerligen kommer tolkas till hans nackdel i den fria bevisvärderingen som tingsrätten ska göra.

Försvararnas upplägg gick ut på att låta Breivik svara detaljerat, koncentrerat, sammanhängande. Breivik svarade retoriskt, snabbt och många ggr skickligt. Han klarar sig bra. Syftet med försvararnas är tydligen och går ut på att styrka att Breivik är straffrättslig tillräknelig.

Breivik ställer krav och har flera ggr ett övertag i rättssalen. Flera ggr när åklagarna ställde frågor försökte han manipulera åklagarna, när de backar eller byter ämne lutar sig Breivik tillbaka i stolen, leendes och nöjd, fullt medveten om sitt beteende. Han svarar många ggr ironiskt på åklagarnas frågor och hugger till. Breivik klarar sig bra i förhöret och man kan säga att han verkligen har fått som han har önskat. Han har använt domstolen som en politisk talarstol för sina intressen och åsikter och han har nått ut med sitt budskap till världen, över 1 000 journalister i 20 länder och 250 medier följer rättegången. Har Breivik inte ett existerande nätverk håller han definitivt på att försöka skapa ett.

Det finns frågetecken kring Breiviks beteende i rättssalen. Breivik är iskall när han svarar, han visar inget ånger, inga känslor, ingen som helst empati för de drabbade. Han ångrar inte det han har gjort och skulle göra det igen. Breivik visar dock känslor och gråter när han ser sin egen propagandefilm. Han har sedan 2006 skärmat av sig från samhället och omgivningen, han lever sedan dess ett isolerat liv.  Breivik säger också att han hör röster i huvudet när han begår sina fasansfulla handlingar på Utöya. Dessa frågor samt andra måste förklaras av experterna? Kan Breivik ha lurat eller manipulerat experterna ? Den sista rapporten möttes igår av kraftig kritik. Det kommer bli intressant att höra experterna i rättssalen.

Stockholm den 23 april 2012

Elisabeth Massi Fritz