Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Dag 7-10 rättegången mot Breivik

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

En fasansfull beskrivnining från regeringskvarteret i Oslo i samband med bombexplosionen belystes i rättssalen.

Detaljer lästes upp i obduktionsrapporterna ang de offer som dog. Detaljer om hur de dog och var deras kroppsdelar hittades beskrevs.

Obducenten Arne Stray-Pedersen och kriminalteknikern Ole Morten Störseth hördes i rättssalen idag. De  gick igenom hur person efter person identifierats efter bombexplosionen. Ole Morten Störseth berättade bl a att det var flera hundra kroppsdelar utanför regeringsbyggnaden. Många av offren fick identifieras med hjälp av tandkort och DNA.

De nio som skadades allvarligt hade fått sina skador från saker som kom flygande, berättade Arne Stray-Pedrsen.

Det var väldigt svårt för de drabbade, många grät och var starkt påverkade.

Breivik var iskall, han visade inga känslor.

Breivik hördes ang den rättspsykiatriska rapporten. Han är kritisk till den första rapporten och sa att det är ett verk beställt av regeringen. Breivik vill till varje pris bedöms som frisk och straffrättslig tillräknelig.

Vittnesförhör fortsätter i målet.

Stockholm den 27 april 2012

Elisabeth Massi Fritz