Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Skolinvigning på Ersta Flickhem

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Idag hade jag den stora äran att tillsammans med H.M Drottning Silvia, Barndombudsmannen Fredrik Malmberg och den hjärtligt engagerade personalen inviga Ersta Flickhem. Flickhemmet tar hand om sexuellt traumatiserade flickor mellan 13-19 år och erbjuder dem en trygg och skyddad miljö med utbildad behandlingspersonal och närhet till hästar. Det var med stor glädje jag såg hur fint dessa eldsjälar ordnat det på gården och vilket stöd flickorna får. Jag önskar er all lycka i framtiden!

På invigningen träffade jag bland annat den duktiga författaren Caroline Engvall som lämnade över sina böcker 14 år och till salu och Skamfläck, två böcker jag önskar att fler tog del av för att förstå vilken problematik som ligger bakom prostitution.

Vi får inte glömma att det aldrig är barnens fel och att de aldrig kan belastas för övergrepp vuxna utsätter dem för. Det är alla vuxnas yttersta ansvar att se till att barnkonventionen efterlevs och att komma ihåg att barns rättigheter också är mäniskliga rättigheter.

Stockholm den 25 maj 2012

Elisabeth M. Fritz

Läs mer: http://www.erstadiakoni.se/sv/flickhem/ och på http://www.intetillsalu.se/