Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Det handlar inte OM utan NÄR samtycke och oaktsamhet skall införas i sexualbrottslagstiftningen

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

 

”Sedan brottsbalken infördes 1965 har mellan 100 och 300 våldtäktsmän fällts årligen – samtidigt som polisanmälningarna har ökat drastiskt under samma period. Att det inte blir fler åtalade och dömda beror enligt min åsikt på misstron mot offren.

Våldtäktsbestämmelsen ställer krav på våld eller misshandel av offret och då är beviset för våldtäkt också tecken på fysisk skada. Om inte bevis på skador eller annat som visar våld finns, exempelvis sönderrivna kläder eller vittnen, brukar synen vara att det inte är en ”äkta” våldtäkt.

Att det inte blir fler åtal och fällande domar beror delvis på lagen, ord mot ord situationer är alltid svåra att bevisa. Så kommer det vara även om lagen förändras. Men med en lag där vi har samtycke och oaktsamhet kommer det ej krävas våld.

Brottet våldtäkt ska inte ses som ett våldsbrott. Brottet ska vara ett integritetsbrott – allt annat är förlegat.

Det är alldeles självklart och på tiden att vi i Sverige inför samtycke och oaktsamhet i sexualbrottslagstiftningen. För mig handlar det inte om, utan när, lagändringen kommer äga rum.

Många, särskilt försvarare eller människor som är emot ett införande, hävdar att en lagändring kommer leda till mer fokus på offret i rättssalen eller att det kommer bli en omvänd bevisbörda, liksom att vi inte kommer få se fler fällande domar. För mig som arbetar med utsatta brottsoffer och har mer än 24 års erfarenhet är det märkliga invändningar. De känns både fega och gammalmodiga.

Regeringens utredare, lagman Mari Heidenborg, har varit tydlig. Det kommer ett förslag med samtycke, oaktsamhet och ny brottsrubricering. Jag hoppas också att vi kommer få se ett förslag som handlar om strängare straff i våldtäktsmål och att minimistraffet höjs.

Med ett tydligt krav på samtycke hoppas jag att alla sexuella gärningar som utförs mot en annan människas vilja skulle bedömas som brottsliga. Kravet på förekomst av fysiskt misshandel, våld, tvång eller hot skulle falla bort. Den grupp som inte kan säga nej av olika omständigheter ska skyddas av att utgångspunkten är ett nej.

Fortfarande kan ett offer känna skuld och skam i rättssalen. Fortfarande kan ett offer få irrelevanta frågor som endast går ut på att svartmåla henne. Jag skriver ”henne” eftersom majoriteten brottsoffer i dessa mål är just en hon. Därmed är det inte sagt att pojkar och män inte utsätts för våldtäkter. Jag har företrätt flera pojkar och män genom åren.

Efter en rättegång är det inte sällan offret säger ”jag kände mig våldtagen igen”. I mina våldtäktsmål sätter jag stopp för kränkningar och respektlöst beteende. Men hur många advokater vågar stoppa och fajtas i dessa frågor?

Kompetensen och kunskapen om utsatta brottsoffer måste höjas. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” sätt att bete sig på när man utsätts för ett övergrepp. Brottsoffer har inget ansvar att tydligt och ihärdigt nog informera förövaren om att denne begår ett övergrepp.

Med en ny lag kommer vi på sikt se förändrade attityder och värderingar, fler fällande domar och ett synliggörande av offren.

Vi kommer också kunna döma fler som begår våldtäkter och andra sexualbrott.

Elisabeth Massi Fritz
Advokat