En självklarhet år 2018 är JA till samtycke och JA till oaktsamhetsansvar

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Att det har införts särskilt oaktsamhetsansvar för vissa sexualbrott i den nya sexbrottslagen som trädde i kraft den 1 juli, handlar om att utvidga straffbarheten av beteenden som redan är straffbara vid uppsåt. Vi har i dag oaktsamhetsansvar vid andra brott. Så varför skulle vi inte ha det när det gäller vissa sexualbrott ? Jag kan inte förstå dem som är kritiska. Oaktsamhetsansvar kommer leda till att vi kommer få se fler fällande domar och det innebär därmed att fler våldtäktsoffer kommer få upprättelse. Jag hoppas och tror att lagstiftningen på sikt kan komma att leda till att antalet sexualbrott minskar. Under alla förhållanden kommer den nya sexbrottslagen innebära ett förstärkt straffrättsligt skydd och ha en positiv effekt för att uppnå jämställdhet i samhället. Statistiken visar nämligen att omkring 96 procent av de som anmäler våldtäkt är kvinnor och 98 procent av de som misstänks för brott är män. Ja till samtycke och ja till oaktsamhetsansvar är det enda rätt år 2018. Lagstiftning tillsammans med utbildning och information kommer leda till resultat. Långsamt går det, en tröst dock att det går framåt. Vi är på rätt väg

 

Elisabeth Massi Fritz