Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Viktiga råd till Dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp och andra brott #metoo

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Med anledning av #metoo kommer här viktiga råd till Dig som är utsatt eller har blivit utsatt för brott. Uppropen är många och kommer från olika branscher, #imaktenskorridorer, #sjungut, #medvilkenrätt, #deadline, #tystnadtagning , #vardeljus #teknisktfel, #timeout, #tystiklassen.

Gör alltid en polisanmälan om du har varit utsatt för ett brott! Det är aldrig ditt fel att Du utsätts för ett brott. Känn inte skuld eller skam. Det finns bara en som bär ansvaret och det är förövaren. Och det enda sättet att stoppa förövaren och själv få upprättelse är just att polisanmäla. Mitt råd är därför alltid att om du har utsatts för ett brott – gör alltid en polisanmälan. Det ska råda nolltolerans mot alla former av sexuella övergrepp. Var inte rädd du är inte ensam.
Vänd dig till polisen eller ring 112 om det är akut. Berätta så mycket som du kommer ihåg av händelsen. När du gör en polisanmälan begär alltid ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets roll är att tillvarata dina intressen juridiskt men också att hjälpa och stötta dig.
Det är också viktigt att du sparar precis alla bevis, alla spår, ja precis allt som stödjer din berättelse för att du har varit utsatt för ett brott. Vittnen som gjort alla former av iakttagelser är förstås viktiga. Personer som du har berättat för är också stödbevisning. Fysiska skador, dna-spår, sms, chattar, bilder, filmer. Förutom att du ska bedömas som trovärdig är bevisningen avgörande om åklagaren ska kunna åtal och du ska få en prövning i domstolen.

Som brottmålsadvokat med specialisering på att företräda brottsoffren är det här de allra vanligaste frågorna jag får:

Vad är ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är ett juridiskt ombud som förordnas av domstol för den som har blivit utsatt för ett brott. Den som utsätts för ett brott har rätt att begära ett målsägandebiträde så snart förundersökning inleds. Du har, som målsägande, rätt att begära den du önskar. Det är staten som ersätter målsägandebiträdet och du behöver inte betala biträdet själv. I vissa fall kan man få betala merkostnaderna men även dessa kan man få ersatta. Ta kontakt med det målsägandebiträde du önskar så hjälper biträdet till att ge dig information. På Advokatbyrån Elisabeth Fritz lämnar vi en kostnadsfri rådgivning för alla som utsätts för brott och då kan man ringa eller maila till oss. Vi har även en jourtelefon som är bemannad efter kontorstid, dvs på kvällar och helger. Alla dessa nummer hittar du i adresslistan.

Vad gör ett målsägandebiträde?
Ett juridiskt ombud, ett målsägandebiträde i detta fall, ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökningen inleds tills dess att rättegången är helt avslutad. Målsägandebiträdet ska även bistå målsäganden med att föra skadeståndstalan med anledning av brottet. Målsägandebiträdet kan biträda åtalet och föra bevisning även i skuldfrågan. Målsägandebiträdet kan även överklaga domar.

Vad ska man tänka på när man väljer ett målsägandebiträde?

Begär alltid ett målsägandebiträde i samband med polisanmälan. Se till att ditt målsägandebiträde är specialiserad på just brottmål och brottsoffer och har stor erfarenhet. Ett stort engagemang är också mycket viktigt. Vissa advokatbyråer är specialiserade på särskilda brottstyper. Vi på Advokatbyrån Elisabeth Fritz är specialiserade på brottsoffer, vi arbetar aldrig med den misstänkte förövaren. Alla som arbetar hos oss har en spetskompetens, erfarenhet och ett stort engagemang. Om du har ett målsägandebiträde men inte är nöjd eller känner förtroende för biträdet ska du begära att få byta. Du begär byte hos domstolen som handlägger ditt ärende.

Vilka krav kan man ställa som målsägande? Vad har man för rättigheter i själva processen?

Målsägandebiträdet sköter samtliga kontakter med polis och åklagare och lämnar information till målsäganden om vad som händer i utredningen. Målsägandebiträdet är också med dig på polisförhöret och förbereder dig inför polisförhöret. Om åtal väcks har man som målsägande rätt att begära medhörning vid förhandling, vilket innebär att målsäganden inte behöver möta den tilltalade i rättssalen. Som målsägande har man även rätt att begära skadestånd av den tilltalade och biträda åtalet. När du biträder åtalet innebär det att du har möjligheter att också påverka skuldfrågan. Vidare har man som målsägande rätt att begära ersättning för sin inställelse vid förhandling.

Tre viktiga råd om du står inför att anmäla ett sexualbrott?

1. Polisanmäl direkt och dokumentera och spara precis all bevisning.
2. Begär alltid ett målsägandebiträde i anslutning till polisanmälan. Målsägandebiträdet ska vara specialiserad på sexualbrott.
3. Uppge all stödbevisning till polisen (vittnen samt skriftlig bevisning). Vet du att du har skador, visa alla skador och se till att dokumentera allt på sjukhus. Om du har blivit utsatt för en våldtäkt så duscha inte, släng inte eller tvätta inte några kläder. Det kan finnas väldigt viktiga spår och bevis.

Advokatbyrån Elisabeth Fritz lämnar alltid kostnadsfri rådgivning över telefon. Du kan även maila till oss. Behöver du ställa frågor, få hjälp eller stöd lämnar vi råd. Vi kan även hjälpa dig att ansöka om målsägandebiträde. Vi har en jourtelefon för utsatta brottsoffer även på kvällar, helger och hit kan du ringa och även skicka sms.
Advokatbyråns jourtelefon: 070-867 07 24, kvällar och helger. Dagtid vx: 08-21 15 60.