Länkar

Här hittar du nyttiga länkar för dig som är utsatt eller har en anhörig som
behöver stöd och hjälp.

Advokatsamfundet 

Alla kvinnors hus
Kvinnojour för utsatta kvinnor

Barnrättsbyrån
Stöd och hjälp för barn och unga

BRIS
Barnens rätt i samhället

Brottsofferjouren
Stöd och hjälp för brottsoffer

Brottsoffermyndigheten
Praktisk information till dig som blivit utsatt för brott

Brottsrummet
Om brott och brottslighet

Elektra
Fryshusets rättighetsverksamhet för unga med hederskultur

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

HOPP, riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Kruton
Stockholms stads rådgivning för unga som utsatts för hedersrelaterat våld

Kvinnofridslinjen

Kvinno- och tjejjouren Somaya

Lagrummet
Information om bl.a. rättsprocessen

Linnamottagningen
Rådgivning, stöd och skydd för ungdomar utsatta av släkt och familj

Matildaverksamheten
Rådgivning för kvinnor med utländsk bakgrund utsatta av sin partner

Polisen

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp
En förening för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Rädda Barnen

Rättegångsskolan

Rättshjälpsmyndigheten

Röda Korsets telefonjour och chat

SKR
Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund

SmartDNA
Skyddsprodukter mot överfall, DNAmärkning mm.

Sveriges domstolar

Terrafem
Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld

Tjejzonen
Stödorganisation för tjejer

Unga Station
Stockholms Stadsmissions arbete för unga utsatta

Åklagarmyndigheten