Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Länkar

Här hittar du nyttiga länkar för dig som är utsatt eller har en anhörig som
behöver stöd och hjälp.

Advokatsamfundet
Sveriges advokaters yrkesorganisation, som godkänner nya och granskar utnämnda advokater. Endast ledamöter i samfundet får titulera sig advokater.

Alla kvinnors hus
Kvinnojour för utsatta kvinnor

Barnrättsbyrån
Stöd och hjälp för barn och unga

BRIS
Barnens rätt i samhället

Brottsofferjouren
Stöd och hjälp för brottsoffer

Brottsoffermyndigheten
Praktisk information till dig som blivit utsatt för brott

Brottsrummet
Om brott och brottslighet

Elektra
Fryshusets rättighetsverksamhet för unga med hederskultur

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Ger information, råd och stöd till dig som anhörig till ett sexuellt utnyttjat barn.

HOPP, riksorganisationen mot sexuella övergrepp
En förening som ger stöd till kvinnor, män och transpersoner som utsatts för sexuella övergrepp.

Kruton
Stockholms stads rådgivning för unga som utsatts för hedersrelaterat våld

Kvinnofridslinjen
En nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän kan också ringa.

Kvinno- och tjejjouren Somaya
En förening som särskilt arbetar med att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Lagrummet
Information om bl.a. rättsprocessen

Linnamottagningen
Rådgivning, stöd och skydd för ungdomar utsatta av släkt och familj

Matildaverksamheten
Rådgivning för kvinnor med utländsk bakgrund utsatta av sin partner.

Polisen
Sveriges polis är en offentlig myndighet som har till huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och bekämpa brott.

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp
En förening för personer som varit utsatta för incest och sexuella övergrepp.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Paraplyorganisationen för Sveriges kvinno- och tjejjourer.

Rädda Barnen
En organisation som kämpar för alla barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

Rättegångsskolan
Ger information om rättegångsprocessen.

Rättshjälpsmyndigheten
En rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Röda Korsets telefonjour och chatt
Ger råd och stöd, främst vid frågor om asyl, efterforskning och familjeåterförening.

SKR
Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund.

SmartDNA
Skyddsprodukter mot överfall, DNA-märkning m.m.

Sveriges domstolar
Den myndighet som samlar Sveriges domstolar.

Terrafem
Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.

Tjejzonen
Stödorganisation för tjejer.

Unga Station
Stockholms Stadsmissions arbete för unga utsatta.

Åklagarmyndigheten
Åklagaren avgör om åtal ska väckas, leder förundersökningen och för statens talan i domstolen.