Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Balkongfallet prövas av HD idag

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Om Högsta domstolen friar den tilltalade från brottet försök till mord kommer vi få se ännu fler balkongfall i Sverige. Det kommer även leda till att det lättaste sättet att ta livet av någon är att släppa eller kasta personen i fråga över ett balkongräcke under förutsättning att det ej finns vittnen till själva fallet. Det går alltid att påstå att personen var suicidal eller deprimerad även om inget historiskt visar att personen lidit av psykisk ohälsa. Svea hovrätts resonemang kring kvinnans psykiska (o)hälsa är märklig, liksom hur man tolkar den stödbevisning som finns i målet. Blodspår utspridda på flera ställen i lägenheten tillsammans med kvinnans uppgifter om den aktuella kvällen styrker att hon har blivit utsatt för våld även innan fallet från balkongen.

Det skall göras en samlad bedömning av all bevisning som åberopas i ett brottmål. Gör man det kommer man från domstolens sida att komma fram till att den tilltalade är överbevisad och att åtalet är styrkt. Det är ställt utom rimlig tvivel att den tilltalade har begått den åtalade gärningen. Gärningen är mycket allvarlig och bör leda till i vart fall 10 års fängelse och kvinnan bör tillerkännas ett högt skadeståndsbelopp.

Stockholm den 1 september 2015

Elisabeth Massi Fritz
Advokat specialiserad på att företräda brottsoffer