Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Massi Fritz: Lagen måste skärpas – nu

Publicerat Expressen Kvällsposten

Elisabeth Massi Fritz

Barnäktenskap är olagligt.
Ändå hamnar väldigt få fall hos polisen.
– Vi har 132 gifta barn i Sverige som är placerade med sina vuxna makar. Med allt vad det innebär. Det här är oacceptabelt, säger advokaten Elisabeth Massi Fritz.

Barnäktenskap är ett nytt problem för Sverige. Lagen om äktenskapstvång trädde i kraft 2014 och var utformad för att stoppa personer som lever i landet från att gifta bort minderåriga barn.
Nu dyker det upp asylsökande par som redan är gifta – men där den ena parten inte uppnått svensk myndighetsålder.
Siffror som Kvällsposten har tagit fram visar att bara 66 sådana fall anmäldes till polisen. Allt som allt har två lett till åtal.
Nu vill allt fler att lagen skärps.
– Lagen om barn och tvångsäktenskap är inte ett tillräckligt skydd för alla barn som kan drabbas av dessa brott, säger juristen Elisabeth Massi Fritz.
– Vi har 132 gifta barn i Sverige som är placerade med sina vuxna makar. Med allt vad det innebär. Det här är oacceptabelt. Alla dessa barn skyddas inte.

Massi Fritz: ”Stötande för offret”
Hon jobbade själv med det första fallet av äktenskapstvång som gick till domstol. Det blev fällande dom, och det är hon nöjd med.
– Straffet däremot är ett skämt, säger hon.
Den delen av domen som rörde tvångsäktenskapet gav ett års fängelse, ”stötande för brottsoffret”, tycker Massi Fritz som överklagade till Högsta domstolen men inte fick prövningstillstånd.
Åsa Regnér, ansvarig minister, säger att myndighets-Sverige inte var beredd på det som händer nu.
– Men det vi upplevde under 2015 var att det kom par där man uppgav att man gift sig i ett annat land. Den situationen hade vi inte riktigt förutsett, säger hon.
Regeringen är just klar med direktiv till utredaren som ska se över lagen om barnäktenskap. Ett förslag ska ligga klart under 2017, uppger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Eventuell skärpning av lagen tar längre tid.
– När man lagstiftar måste man förstå vilka konsekvenser en lagändring får. Det kan vara så att ett förbud krockar med Europakonventionen. Sådant måste vi känna till.

Brett möte på fredagen
I går samlade hon oppositionen och Vänsterpartiet till ett möte, som blev ”konstruktivt”, enligt Regnér själv. Hon värjer sig mot kritiken mot att regeringen jobbar för långsamt.
– Det var alliansens som skapade den förra lagen som kom 2014. Man hade kunnat gå längre redan då.
Justitieminister Morgan Johansson (S) vill inte kommentera det låga antalet fall som gått till domstol, men öppnar för en skärpning av lagen.
– Barnäktenskap inte är tillåtet i Sverige. Den nuvarande lagen tillkom under förra mandatperioden, och vi kommer att göra en utvärdering av lagen och dess tillämpning, säger han.

66 fall anmälda – under hela 2016
Kvällsposten har tagit fram siffror för hur många fall av äktenskapstvång som anmälts under förra året.

Här är siffrorna, län för län.
Blekinge 1
Dalarna 1
Gävleborg 2
Halland 1
Jämtland 1
Jönköping 2
Kalmar 2
Kronoberg 2
Skåne 13
Stockholm 6
Södermanland 4
Uppsala 3
Värmland 1
Västerbotten 3
Västernorrland 2
Västmanland 1
Västra Götaland 14
Örebro 1
Östergötland 6
Totalt 66

Källa: Polisens registrator. Siffran avser anmälda brott under år 2016.

Maria Rydhagen
maria.rydhagen@expressen.se