Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Varför gjordes inte mer för Lotta?

Publicerat Expressen

760
Ingen kvinna i Sverige ska mördas av en man som dömts för den mängd våldsbrott som Lottas mördare har, skriver advokat Elisabeth Massi Fritz.

I alla mina mordmål jag har haft genom åren, och de är många, finns en gemensam nämnare: samtliga kvinnor som dödats av en närstående man har alla blivit hotade till döds innan.

Det är män som dödar kvinnor. Män som vi inte vidtar tillräckligt med åtgärder mot, trots att det kan finnas en historik hos mannen som visar på upprepad brottslighet och att han är farlig. Nu har det hänt igen och denna gång var det Lotta som drabbades.

Lotta misshandlades natten till den 4 juni till döds av en man som vägrade acceptera att hon inte längre ville ha honom i sitt liv. Enligt uppgifter från en av hennes nära anhöriga så kontaktade mannen först Lotta via Facebook, och började därefter uppvakta henne med blommor. Mannen visade sig dock snart vara kontrollerande och våldsam, vilket ledde till att Lotta efter några veckors bekantskap klargjorde att hon ville bryta kontakten. Han blev då hotfull och gjorde hennes liv till ett helvete. Ett helvete som slutade med att han bröt sig in hos henne och bragde henne om livet.

Mannen är tidigare dömd för en rad grova våldsbrott. Bland annat grov misshandel av en man som efter att domen fallit avled av sina skador, samt misshandel och kränkningar mot flera kvinnor som han haft relationer med.

På grund av det våld och de hot Lotta utsattes för sökte hon hjälp hos polisen. En anmälan om grov kvinnofridskränkning upprättades, och mannen anhölls i sin frånvaro. Men när Lotta inte vågade medverka i polisutredningen lades den ner, och anhållan hävdes. Mannen frihetsberövades aldrig, trots att det borde ha varit det naturliga. Mannen var dessutom villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff som han dömts till tidigare.

I brott som faller under allmänt åtal är det oerhört viktigt att inledande polisförhör som hålls med målsägande videofilmas. Bevis måste säkras. Bildmaterialet kan användas vid en rättegång om målsägande av någon anledning väljer att inte längre medverka i polisutredningen. Eftersom det är staten och inte målsägande som driver dessa fall ska de inte stå och falla med målsägandes fortsatta medverkan i utredningen. En misstänkt ska inte genom hot och påtryckningar mot målsägande kunna få polisutredningen nedlagd.

Vid upprättande av polisanmälan gällande denna typ av brott ska målsägandes skyddsbehov utredas omedelbart. I Lottas fall var det känt att det fanns en hotbild. Varför gjordes inte mer för Lotta? Varför fick hon inte kvalificerat skydd?

En hotad och utsatt kvinna ska inte behöva återvända till det hem hon kanske delar med gärningsmannen, eller till en adress som är känd för gärningsmannen.
Hon ska inte enbart hänvisas till kvinnojourer som kanske inte har någon sovplats att erbjuda just då. Vi måste kunna garantera plats på skyddat boende, erbjuda personskydd om behov finns, och stödja kvinnorna så att de vågar och orkar medverka i rättsprocessen. Ingen kvinna ska skrämmas till tystnad.

Om vi ska kunna lagföra dessa brott i större utsträckning måste vi som samhälle visa att när kvinnor går till polisen och gör en anmälan, då slutar våldet. Då är de säkra. Ingen kvinna i Sverige ska mördas av en man som dömts för den mängd våldsbrott som Lottas mördare har. En sådan man ska enbart återfinnas i ett av våra fängelser. Aldrig på våra gator. En dömd brottsling som bedöms utgöra en fortsatt samhällsfara ska inte friges villkorligt, eller släppas ut i friheten utan en vårdplan eller övervakning med exempelvis fotboja. Återfallsförbrytare måste straffas mycket hårdare än de gör i dag, och straffrabatten måste helt tas bort.

När vi pratar mäns våld mot kvinnor måste vi genom handling tydligt visa att samhället står på dessa kvinnors sida, och inte på förövarnas.

Deras rätt till frihet från våld och hot är aldrig mindre viktig än förövarnas rättigheter. Jag har mer än 24 års erfarenhet av att biträda utsatta och hotade brottsoffer och här finns mer att göra. Men vi måste börja med att prioritera dessa mål. Ingen kvinna i Sverige ska behöva fly för sitt liv från en man som inte accepterar hennes livsval.

Elisabeth Massi Fritz
Advokat specialiserad på brottsoffer
@advokatmassifritz
Debatt
debatt@expressen.se