Asyl & Migrationsrätt

Advokatbyrån Elisabeth Fritz har lång erfarenhet av asyl och migrationsrätt. Vi kan hjälpa dig som söker asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt att önska den advokat du vill ha, om du bedöms vara i behov av juridiskt biträde i din process. Här på advokatbyrån Elisabeth Fritz har vi lång erfarenhet av att arbeta med asylärenden, och vi åtar oss uppdrag som såväl offentliga som privata ombud i asylprocessen. Vi kan också hjälpa dig som tagits i förvar, söker arbetstillstånd eller uppehållstillstånd i och med familjeanknytning.