Asyl-, migrations- och utlänningsrätt

Att veta var man har sitt hem och får bygga sitt liv är en essentiell utgångspunkt i en människas liv. Asyl- och migrationsrätt är de processer som behandlar utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period.

Vi kan hjälpa dig att ansöka om uppehållstillstånd eller biträda dig om du behöver hjälp att överklaga ett beslut. Om du ska ansöka om arbetstillstånd I Sverige kan vi biträda dig som ombud.

Samtliga av advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde för ensamkommande flyktingbarn.

Vi har stor erfarenhet av migrationsrättsliga mål och vi gör alltid vårt yttersta för att tillvarata våra klienters intressen.

Juristerna på byrån talar sammanlagt fem olika språk och har en stor land- och kulturkännedom, vilket många gånger är nödvändigt i dessa ärenden.

I mål som rör asyl- och migrationsrätt kan du ha rätt till ett offentligt biträde, då betalas ditt juridiska biträde av staten.

Du kan även anlita oss som privat ombud.