Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott som föranleder fängelse har begåtts mot någon som är under 18 år, om den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller om det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer tillvarata barnets rätt.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet. Personen är alltså inte målsägandebiträde för barnet, utan träder in i vårdnadshavarens ställde för att tillvarata barnets rätt under rättsprocessen. Detta rör exempelvis att tillvarata barnets rätt under förundersökning, rättegång och föra barnets talan i skadeståndsanspråk. Utöver detta så skickas alla kallelser och underrättelser till företrädaren, då dem i annat fall hade skickats till vårdnadshavaren. Det är även den särskilda företrädarens uppgift att avgöra huruvida och under vilka former polis kan förhöra barnet.

Det är åklagaren som vid tingsrätten ansöker om en särskild företrädare, och rätten som utser. Då många element under rättsprocessen kan vara obehagliga för barnet, blir en närvarande och juridiskt kompetent företrädare med barnets bästa för ögonen en grundläggande förutsättning för att processen ska kunna genomföras. Därför måste den som utses till särskild företrädare av rätten uppfylla särskilda lämplighetskrav, och vara en person som till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskapen kan ta sig an dessa känsliga och svåra fall.

På advokatbyrån Elisabeth Fritz har vi stor erfarenhet av att företräda barn i svåra och utsatta situationer, och vår passion för våra klienters rättigheter gör att vi alltid kämpar för barnets bästa. Byråns jurister har stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, med god kunskap och förståelse för att hjälpa sina klienter – även de allra minsta.

Vi erbjuder våra klienter ett engagerat biträde direkt efter polisanmälan och vi bistår med psykiskt stöd och juridisk hjälp under hela förundersökningen och under processen i domstol. Vi är vana att hjälpa klienter som lever i hotade och utsatta situationer och vi har goda relationer med skyddade boenden. Om behovet finns kan vi därför även biträda våra klienter i olika skyddsfrågor, så som spärrmarkering, kvarskrivning, skyddad adress, kontaktförbud och hotbildsutredning hos polisen.