Sexualbrott

Vi är kända som en av Sveriges främsta advokatbyråer specialiserade på att företräda brottsoffer och har gedigen erfarenhet av att hantera fall inom sexualbrott. Kontakta oss om du blivit utsatt och behöver hjälp.

Vad är det första man ska göra om man har blivit utsatt för ett sexualbrott?

Om du har blivit utsatt för ett sexualbrott är det viktigt att direkt göra en polisanmälan. Du kan även göra en polisanmälan trots att det gått flera år. Vänd dig till polisen eller ring 112 om det är akut. Det är viktigt att polisanmäla för att brottet ska kunna klaras upp men även för att du ska få upprättelse!

När ska man begära ett målsägandebiträde och vad ska man tänka på när man väljer ett biträde?

Begär alltid ett målsägandebiträde i samband med polisanmälan. Se till att målsägandebiträdet är specialiserad på just brottmål och brottsoffer och har stor erfarenhet. Ett stort engagemang är också mycket viktigt. Som målsägande har man rätt att begära den advokat eller jurist man önskar. Det är staten som ersätter målsägandebiträdet och målsäganden behöver inte betala biträdet själv. I vissa fall kan målsäganden få betala merkostnaderna för uppdraget men även dessa kostnader kan ersättas av staten. Vi på Advokatbyrån Elisabeth Fritz är specialiserade på brottsoffer, vi arbetar aldrig med den misstänkte förövaren. Alla som arbetar hos oss har en spetskompetens, erfarenhet och ett stort engagemang. Om du har ett målsägandebiträde från en annan advokatbyrå men inte är nöjd eller känner förtroende för biträdet ska du begära att få byta. Du begär byte hos domstolen som handlägger ditt ärende.

Vad hjälper målsägandebiträdet till med?

Målsägandebiträdets roll är att tillvarata målsägandens intressen juridiskt men också att hjälpa och stötta målsäganden genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökningen inleds till dess att rättegången är helt avslutad. Målsägandebiträdet är med på polisförhör och sköter samtliga kontakter med polis och åklagare och lämnar information till dig som målsägande om vad som händer i utredningen. Målsägandebiträdet ska även bistå målsäganden med att föra skadeståndstalan med anledning av brottet. Målsägandebiträdet kan biträda åtalet och föra bevisning i skuldfrågan samt överklaga domar.

Vad kan jag göra för att gärningsmannen ska bli dömd för sexualbrottet?

Det är viktigt att du sparar precis alla bevis, alla spår, ja precis allt som stödjer din berättelse. Vittnen som gjort alla former av iakttagelser är förstås viktiga. Personer som du har berättat för är också stödbevisning. Även dna-spår, sms, chattar, bilder och filmer. Genomgå en läkarundersökning och vet du att du har skador, visa alla skador och se till att dokumentera allt på sjukhus. Om du har blivit utsatt för en våldtäkt så duscha inte, släng inte eller tvätta inte några kläder. Det kan finnas väldigt viktiga spår och bevis. Förutom att du ska bedömas som trovärdig är bevisningen avgörande om åklagaren ska kunna åtala och du ska få en prövning i domstolen. Du kan rådfråga ditt målsägandebiträde vilka bevis som är relevanta att ge in till polisen.

Vad händer efter att jag har polisanmält brottet?

Efter att en polisanmälan har gjorts inleds en förundersökning som leds av åklagaren. Syftet med förundersökningen är att utreda brottet och samla in bevisning. Under förundersökningen hålls förhör med målsäganden och den misstänkte. Om vittnen finns hålls även förhör med dessa. När samtliga utredningsåtgärder är klara beslutar åklagaren om brottet ska tas upp i domstol. I brottmål är det höga beviskrav och i vissa fall väljer åklagaren att lägga ned förundersökningen om bevisningen inte räcker till. Det är därför viktigt att spara och säkra all bevisning i sexualbrott.

Vilka krav kan man ställa som målsägande? Vad har man för rättigheter i själva processen?

Målsäganden har många rättigheter i samband med en förundersökning och en rättegång. Målsäganden kan biträda åtalet, dvs. målsägandebiträdet kan ställa frågor och åberopa egen bevisning i skuldfrågan. Målsäganden kan även föra skadeståndstalan och åberopa bevisning i den delen. Målsäganden kan även i sexualmål begära stängda dörrar och begära medhörning. Medhörning innebär att målsäganden inte behöver höras när den tilltalade är i rättssalen.

Kontakta oss vid frågor

På Advokatbyrån Elisabeth Fritz lämnar vi en kostnadsfri rådgivning för alla som utsätts för brott och då kan man ringa eller maila till oss. Vi har även en jourtelefon som är bemannad efter kontorstid, dvs på kvällar och helger. Alla dessa nummer hittar du i under Kontakt.