Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Breiviks dom har vunnit laga kraft: 21 år och förvaring

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Fredagen den 21 september klockan 23:59 vann domen mot Anders Behring Breivik laga kraft. Det betyder att den inte längre går att överklaga, att det inte kommer att bli någon process i en högre instans och att påföljden kan börja verkställas. Det betyder också att alla parter: såväl Brevik och hans försvar som åklagarna och alla målsägande är nöjda med tingsrättens dom.

Tingsrätten dömde Breivik till 21 år och förvaring. Betydelsen av det är att det inte finns någon bortre gräns för när han ska friges, rättsväsendet har en möjlighet att hålla honom inspärrad så länge han anses vara en fara för allmänheten. Trots att Norge av humanitära skäl är emot livstidsstraff är detta ett undantag i lagen som skyddar samhället mot personer som trots att de avtjänat långa fängelsestraff fortfarande är benägna att begå allvarliga brott.

I och med att domen vunnit laga kraft är den långa processen mot Breivik avslutad och en punkt sätts i historien om terroristen i Norge.