Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Rättegången mot Breivik fortsätter 11-15 juni 2012

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Åter på plats i Oslo tingsrätt.

Huvudförhandlingen har pågått i 38 dagar och nu behandlas de mest centrala frågorna i målet. Är Breivik straffrättslig tillräknelig eller är han otillräknelig ? Kommer Brevik att dömas till fängelse eller kommer han att överlämnas till psykiatrin för vård ?

Finns det kvalificerad tvivel över Breiviks mentala hälsotillstånd ?

Tingsrättens ledamöter har att ta ställning till de båda sinnesundersökningarna. Den rättsmedicinska komissionen som fungerar som en kvalitetsgranskare har godkänt den första rapporten som är upprättad av psykiatrikerna Husby och Sörheim. Båda experterna  var väl förberedda och gick igenom den omfattande rapporten. Experterna beskrev Brevik som en mycket förvirrad man under utredningstiden. De fastslår att Breivik  lider av paranoid schizofreni.

Stockholm den 15 juni 2012

Elisabeth Massi Fritz