Vi är
brottsoffrens
försvarare

Advokatbyrå i Stockholm specialiserad på uppdrag som målsägandebiträden.
Vi arbetar med uppdrag i hela Sverige.

 

We fight for your justice

Grundare och VD, advokat Elisabeth Massi Fritz:
En av Sveriges främsta brottmålsadvokater

 

Advokatbyrån är känd som en av Sveriges främsta advokatbyråer, med advokater och jurister specialiserade på att företräda brottsoffer. Vi har valt att företräda just brottsoffer för att vi har en passion för hjälpa utsatta. Vi hjälper dig oavsett vilket brott du har varit utsatt för. Våra jurister har även specialistkompetens gällande våldsutsatta kvinnor och barn, hedersbrott och sexualbrott. Med gedigen kunskap och genuint engagemang kommer vi göra allt vi kan för att tillvarata dina intressen.

Vi hjälper Dig – kvinna, man, transperson, barn, ungdom eller pensionär – som har blivit utsatt för brott och behöver ett målsägandebiträde eller ombud. Exempel på brott som vi dagligen arbetar med är hedersbrott, mord, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, trafficking/människohandel, tvångsäktenskap, våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, grooming, nätbrott, barnpornografibrott, rån, misshandel, hatbrott, hot, ofredande m.m.

 

Utöver brottmål har vi även en stor kompetens inom familjemål och socialrätt (LVU, LPT, LVM). Våra jurister har stor erfarenhet av komplicerade vårdnads- och umgängestvister samt socialrätt. I socialrätt företräder vi såväl vårdnadshavare som barn.

Med advokater och jurister på kontor beläget i centrala Stockholm kan vi erbjuda juridisk hjälp med kort varsel. Vi talar arabiska, arameiska/syrianska, engelska, italienska, persiska, spanska och tyska. Vi arbetar även för företag vars anställda har utsatts för brott, samt bistår bolag och organisationer i internutredningar.

Advokatbyrån Elisabeth Fritz är en byrå med jurister som kan, vill och vi gör det som krävs i ditt ärende.  ”We fight for your justice!” är ett löfte från oss i allt vi gör. Det allra viktigaste för oss är att du som är utsatt för brott får juridisk hjälp av högsta kvalité och att du får dina rättigheter och intressen tillvaratagna.

Armbandet_slutatafsa

Årets viktigaste accessoar!

Vill du kämpa med oss för ett samhälle fritt från sexuellt våld?
Advokat Elisabeth Massi Fritz har som en del av sitt arbete för att förändra attityder och värdering kring sexualbrott tagit fram ett armband med texten ”Sluta tafsa”.

Syftet med armbandet är att stärka dem som bär det och förena alla i kampen mot sexualbrott. Nolltolerans! Glöm inte att allt överskott går till välgörande ändamål.

KÖP ARMBANDET HÄR

Brottmål

Vi hjälper dig som har utsatts för brott. Huvuduppgiften är
att stötta dig och ge dig det absolut bästa juridiska biträdet.

Mer om brottmål

Familjerätt

Vi hjälper dig i frågor om vårdnad, boende och umgänge.
Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Mer om familjerätt

Socialrätt

Vi hjälper dig i mål rörande LVU, LPT och LVM.
Vi företräder enskilda i domstol, såväl som kommuner.

Mer om socialrätt

Medarbetare

Samtliga av advokatbyråns jurister har ett
genuint engagemang för sitt arbete
och för brottsoffers rättigheter.

Läs om våra jurister

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon i 15 minuter

Boka rådgivning här