Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Vi är brottsoffrens försvarare

Vi är en av Sveriges mest anlitade advokatbyrå med unik spetskompetens och över 30 års erfarenhet av att företräda Dig som är utsatt för brott.

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi har spetskompetens i alla våldsbrott exempelvis hedersbrott, våld i nära relationer, våld mot kvinnor och barn, övriga våldsbrott, trafficking, människohandel och alla typer av sexualbrott.

Du har rätt att välja advokat

Medarbetare

Vi är tillgängliga när du behöver oss. Advokatbyråns jourtelefon är bemannad alla kvällar och helger året runt för dig som är eller har varit utsatt för brott.

Dagtid

08-21 15 60

Jour

070-8670724

We fight for your justice

Grundare och VD, advokat Elisabeth Massi Fritz
En av Sveriges främsta brottmålsadvokater

Advokatbyrån är känd som en av Sveriges främsta advokatbyråer, med advokater och jurister specialiserade på att företräda brottsoffer. Vi har valt att företräda just brottsoffer för att vi har en passion för hjälpa utsatta. Vi hjälper dig oavsett vilket brott du har varit utsatt för. Våra jurister har även specialistkompetens gällande våldsutsatta kvinnor och barn, hedersbrott och sexualbrott. Med gedigen kunskap och genuint engagemang kommer vi göra allt vi kan för att tillvarata dina intressen.

Vi hjälper Dig – kvinna, man, transperson, barn, ungdom eller pensionär – som har blivit utsatt för brott och behöver ett målsägandebiträde eller ombud. Exempel på brott som vi dagligen arbetar med är hedersbrott, mord, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, trafficking/människohandel, tvångsäktenskap, våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, grooming, nätbrott, barnpornografibrott, rån, misshandel, hatbrott, hot, ofredande m.m.

Utöver brottmål har vi även en stor kompetens inom familjemål och socialrätt (LVU, LPT, LVM). Våra jurister har stor erfarenhet av komplicerade vårdnads- och umgängestvister samt socialrätt. I socialrätt företräder vi såväl vårdnadshavare som barn.

Med advokater och jurister på kontor beläget i centrala Stockholm kan vi erbjuda juridisk hjälp med kort varsel. Vi talar arabiska, arameiska/syrianska, engelska, italienska, och tyska. Vi arbetar även för företag vars anställda har utsatts för brott, samt bistår bolag och organisationer i internutredningar.

Advokatbyrån Elisabeth Fritz är en byrå med jurister som kan, vill och vi gör det som krävs i ditt ärende.  ”We fight for your justice!” är ett löfte från oss i allt vi gör. Det allra viktigaste för oss är att du som är utsatt för brott får juridisk hjälp av högsta kvalité och att du får dina rättigheter och intressen tillvaratagna.

Brottmål

Vi hjälper dig som har utsatts för brott. Huvuduppgiften är
att stötta dig och ge dig det absolut bästa juridiska biträdet.

 

 

Mer om brottmål

Sexualbrott

Vi har en unik erfarenhet av alla sexualbrott.

 

 

mer om sexualbrott

Familjerätt

– Äktenskapsskillnad
– Vårdnad
– Umgänge
– Boende

Mer om familjerätt

Socialrätt

– LVU (Lag om vård av unga)
– LVM (Lag om vård av missbrukare)
– LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
– LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)

Mer om socialrätt

Vi vill ge dig rättvisa och upprättelse

Du har rätt att välja advokat

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning per telefon i 15 minuter

Boka rådgivning här

Utmärkelser

Advokat Elisabeth Massi Fritz har hittills erhållit 19 hedrande priser och utmärkelser för sitt engagemang och sin yrkeskompetens.

Se utmärkelser och priser.

Armbandet_slutatafsa

Årets viktigaste accessoar!

Vill du kämpa med oss för ett samhälle fritt från sexuellt våld?
Advokat Elisabeth Massi Fritz har som en del av sitt arbete för att förändra attityder och värdering kring sexualbrott tagit fram ett armband med texten ”Sluta tafsa”.

Syftet med armbandet är att stärka dem som bär det och förena alla i kampen mot sexualbrott. Nolltolerans! Glöm inte att allt överskott går till välgörande ändamål.

KÖP ARMBANDET HÄR