Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Målsägarbiträdets roll

Vi är en advokatbyrå specialiserade på att företräda brottsoffer. Detta innebär att vi uteslutande arbetar med att försvara brottsoffrens intressen och rättigheter, något som vi gjort sedan byrån grundades 1996 av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Ett målsägandebiträde är ett särskilt ombud som förordnas av domstol för den person som har blivit utsatt för ett brott. Ett målsägandebiträde kan vara en biträdande jurist eller advokat. Vi tycker att det är viktigt att ett målsägandebiträde är specialiserad på just brottsoffer.

Du kan begära oss som målsägandebiträde när du har gjort en polisanmälan. Du kan begära ett målsägandebiträde direkt hos polisen men vi kan även hjälpa dig att ansöka om att vi blir förordnande som ditt målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträdet ska hjälpa dig som har utsattas för brott. Huvuduppgiften är att stötta dig och ge dig det absolut bästa juridiska biträdet. Det sker genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökningen inleds tills dess att rättegången är helt avslutad.