Privata uppdrag

Vi åtar oss privata uppdrag för organisationer, företag och för dig som inte beviljats rättsskydd eller rättshjälp.

Vi kan bistå med juridisk expertis även i ärenden som faller utanför rollen som målsägandebiträde. Exempel på privata uppdrag är exempelvis rättsutredningar åt företag och organisationer, eller som juridiskt biträde i ärenden där det offentliga inte står för rättsskydd eller rättshjälp.