Samarbeten

Alla advokatbyråns medarbetare engagerar sig ideellt på olika sätt. Vi föreläser och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i samverkan med olika kvinnojourer, skyddade boenden, HVB-hem och brottsofferjourer över hela landet.

Samarbeten, ideella engagemang och välgörenhet