Samarbeten och ideella engagemang

Alla advokatbyråns medarbetare engagerar sig ideellt på olika sätt. Vi föreläser för Brottsofferjourer och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i samverkan med olika organisationer.

Advokatbyrån har omfattande samarbeten med många kvinnojourer, skyddade boenden, HVB-hem och brottsofferjourer över hela landet.

Varje år donerar advokatbyrån pengar till välgörenhet. Nedan kan ni se ett urval av våra värdefulla samarbeten.

Samarbeten, ideella engagemang och välgörenhet