FAQ

Här kan du hitta svar på flera av de frågor vi ofta får som advokater. Om du inte hittar svar på det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Ett målsägandebiträde är ett särskilt ombud som förordnas av domstol för den som har blivit utsatt för ett brott. Ett målsägandebiträde kan vara en biträdande jurist eller advokat. Vi tycker att det är viktigt att ett målsägandebiträde är specialiserad på just brottsoffer.

Ett målsägandebiträde ska hjälpa dig som har utsattas för brott. Huvuduppgiften är att stötta dig och ge dig det absolut bästa juridiska biträdet. Det sker genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökningen inleds tills dess att rättegången är helt avslutad. Vi hjälper dig inför ett polisförhör och är närvarande under polisförhör samt företräder dig som ombud under rättegången. Vi för skadeståndstalan åt dig och föreslår vilka belopp som är skäligt att begära i ditt mål. Behöver du vår hjälp biträder vi även dig med att driva in ditt skadestånd.

Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Du behöver därmed inte betala någon del av denna kostnad.

Många som behöver anlita en jurist eller advokat oroar sig för vilka kostnader det kan medföra. Du som brottsoffer har ofta rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten. I vårdnadstvister finns möjligheter till ekonomisk hjälp via ditt försäkringsbolag eller via staten, det kallas rättsskydd och rättshjälp.

Läs mer om Dina ekonomiska förutsättningar här.

Du har alltid rätt att begära en namngiven advokat eller jurist som ditt målsägandebiträde om du har blivit utsatt för brott, eller som ditt offentliga biträde i mål om LVU eller asyl. I vårdnadstvister tar du själv kontakt med det ombud du vill ska företräda dig.

Läs mer under våra rättsområden.