Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Familjerätt och tvister

Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de som berörs. Därför är det viktigt att ha en kompetent och professionell jurist vid din sida när det krävs juridisk hjälp för att lösa en familjerättslig tvist.

Vi hjälper dig i mål om äktenskapsskillnad, vårdnadstvist, umgänge med barn, verkställighetsfrågor, kvarsittanderätt samt är god man i familjemål.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig biträde av högsta kvalitet och därmed tillvarata dina rättigheter och intressen. Vi har stor erfarenhet av familjemål där konflikter, samarbetssvårigheter, hotbilder, våld och andra komplicerade förhållanden påverkar ärendet. Vi kommer göra allt som krävs för att överträffa dina förväntningar på oss som ombud.

Ofta är interaktion med kvinnojourer, skyddade boenden och olika myndigheter nödvändigt i dessa mål. Vi kan, vi vill och vi gör det som krävs för att alltid tillvarata dina rättigheter. Vi bryr oss om frågan som förde dig till oss och vi har ett genuint intresse i det vi gör. Det gör oss till något mer än jurister, vi är jurister med passion för våra klienter.

I familjetvister kan du beviljas rättshjälp eller använda dig av din rättsskyddsförsäkring, vilket innebär att du inte behöver stå hela kostnaden för ditt ombud. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd. Du kan även anlita oss som privat ombud. Läs mer om dina finansieringsmöjligheter.