Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Stjärnadvokat ser ökning av gruppvåldtäkter

Publicerat barometern.se

Idag

 

Elisabeth Massi Fritz vill att man ska fokusera på förövarna, ta bättre hand offren och tuffa till lagstiftningen när det gäller sexbrott.

Tre anmälda gruppvåldtäkter och ett försök till gruppvåldtäkt på bara en vecka i Kalmar län, detta har inte undgått advokat Elisabeth Massi Fritz. Hon har som specialitet att företräda offer för sexbrott.

– Vi måste sätta stopp för alla dessa sexualbrott som begås i samhället. Vi behöver fokusera på förövarna eftersom det är förövarna som bär det fulla ansvaret för en våldtäkt. Många offer lägger skulden på sig själva, vilket är fel, säger hon.

Hon menar också att lagstiftningen är otillräcklig och att man måste skriva in begrepp som samtycke och oaktsamhet i lagtexterna. Dagens lagstiftning kräver våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Det är förlegat menar hon och hör ihop med en kvinnosyn som hör till forntiden.

– Det ska räcka med att förövaren borde ha förstått att samtycke ej fanns, i dag krävs uppsåt och detta kriterie innebär att förövaren kan skylla på att ”jag förstod inte att hon inte ville”, och därmed gå fri. Vi har sett flera friande domar angående just detta den senaste tiden.

Har antalet gruppvåldtäkter ökat?

– Jag har 25 års erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och arbetar dagligen med våldtäkter och andra sexualbrott. Jag har fler gruppvåldtäkter på mitt bord än jag haft tidigare.

Hur kan man minimera antalet sexbrott?

– En omedelbar lagändring, mer kunskap och fler specialister inom rättsväsendet. Sedan måste man arbeta stenhårt med förebyggande åtgärder och fokusera på pojkar och män. Arbeta hårt med attityder, normer och värderingar.

Hon menar att i grund och botten är det en trygghetsfråga, alla ska kunna känna sig trygga att gå ut.

– Majoriteten som drabbas är kvinnor och flickor, det är viktigt att de får upprättelse. I ett samhälle är det viktigt att alla ska känna sig trygga.

Tidigare pratade man om att mellan 80-90 procent av alla våldtäkter aldrig anmäls. En del av ökningen under den tioårsperiod tidningen undersökt kan handla om att man numera vågar anmäla i större utsträckning än tidigare, det är alltså inte säker att brotten öka.

– Ja det är jag säker på men fortfarande finns det ett stort mörkertal och många som utsätts för sexualbrott är rädda för att anmäla och tar på sig skulden. Många känner också en misstro mot rättsväsendet eftersom vi har låg statistik på antal åtal och fällande domar i våldtäktsmål. Många som går igenom en rättegång känner också en rädsla för att behöva bli ifrågasatta.

Men hon menar att alla våldtäkter måste anmälas.

– Vi får aldrig ge upp, polisanmäler vi inte dessa så allvarliga brott kommer vi aldrig få stopp på förövarna och då får brottsoffret inte heller en chans till upprättelse. I många mål som jag arbetar med får vi ändå många fällande domar. Jag stoppar kränkande frågor, jag justerar åklagarens gärningsbeskrivning och jag kompletterar också med bevis i skuldfrågan, säger Elisabeth Massi Fritz.

Under en tioårsperiod syns en klar ökning av anmälningar i länet enligt den statistik tidningen tagit fram. Det rimmar också väl med riksstatistik där man pratar om ett trendbrott, från att tidigare har legat på en relativt stabil nivå har de senaste årens resultat visat på en högre nivå. Lagföringsprocent, alltså hur stor andelen av brotten som leder till dom, för våldtäktsmål uppgick 2014 till 15 procent enligt Brottsförebyggande rådet.

Text Anders Blank