Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Vårt rättssystem borde skämmas

Publicerat Expressen debatt

EMF 2

 

Man kan fråga sig hur tingsrätten kom fram till att en berusad ung tjej ensam i en hytt med fyra främmande män inte hade orsak att vara rädd, skriver advokat Elisabeth Massi Fritz.

De fyra 19-åriga männen som stod åtalade för grov våldtäkt mot en jämnårig tjej under en studentkryssning på Silja Galaxy tidigare i år frikändes helt på fredagen av Stockholms tingsrätt.
Enligt tingsrätten visar den samlade utredningen inte att målsägande var ”så berusad att hon behövde straffrättsligt skydd för sin sexuella integritet”, eller att hon var ”rädd eller hade orsak att vara rädd och därför av den anledningen behövde straffrättsligt skydd för sin sexuella integritet”. Hon befann sig inte i en särskild utsatt situation, menade man.
Man kan fråga sig hur tingsrätten kom fram till slutsatsen att en berusad ung tjej ensam i en hytt med fyra främmande män inte hade orsak att vara rädd? En man har dessutom stått och vaktat utanför hyttdörren.
En sådan situation är ju precis det tjejer blir tillsagda att undvika eftersom de då anses löpa stor risk att bli utsatta för sexualbrott. Att tingsrätten avfärdar omständigheterna i hytten som grund för rädsla hos målsägande är anmärkningsvärt och stötande.
Jag undrar hur rättens ledamöter själva hade känt i den situationen? Tingsrättens resonemang går ut på att målsägande borde ha lämnat hytten om hon inte ville ha sex med männen.
Ingen hindrade henne från att lämna hytten, så varför gjorde hon inte det? Hon stannade kvar i hytten, alltså måste sexet ha varit frivilligt, och inte utnyttjande av en rädd och berusad ung kvinna i numerärt underläge. Ett resonemang där man helt skuldbelägger offret. Ett resonemang som direkt visar på en okunskap om hur ett offer kan reagera.

Tingsrätten återkommer flera gånger i domen till huruvida målsägande ”saknat eller i vart fall har haft klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet”. Något om synliggör ett fundamentalt fel i vårt sätt att se på sexualbrott: brottsoffret förväntas göra motstånd, skydda sig, fly. Har man inte gjort det så är enda försvarbara orsaken när det kommer till våldtäkt att man befunnit sig i en ”särskilt utsatt situation”, exempelvis på grund av rädsla eller berusning.
Målsägande uppgav att hon var kraftigt berusad, rädd och ”kände sig avstängd och maktlös som ensam tjej bland tre killar.” Hon visste inte ”vad de var kapabla att göra”, och har bara fragmentala minnesbilder från natten.
Hennes kompisar vittnade till hennes fördel om mängden alkohol som de hade konsumerat under kvällen och natten. Men eftersom ”någon medicinsk utredning i direkt anslutning till brottsanmälan” inte finns, anser tingsrätten det inte styrkt att målsägande var så berusad som hon uppger.
Tingsrättens resonemang är även här anmärkningsvärt. Vittnesutsagor tillsammans med målsägandens egen berättelse ska kunna räcka för att komma fram till en bedömning av målsägandens berusningstillstånd. Det krävs inte alltid, än mindre finns alltid teknisk bevisning, om just berusningsgrad. Det är en samlad bedömning som tingsrätten måste göra.

Det som borde vara av avgörande betydelse i det här fallet är om kvinnan ville ha sex med männen eller inte, samt om hon hade möjligheten att fritt fatta det beslutet under rådande omständigheter. Inte huruvida hon gjorde fysiskt motstånd eller lyckades ta sig ifrån den misstänkta brottsplatsen.
Att prata om hur brottsoffer ”borde” reagera och försöka avvärja övergrepp är att lägga ett fullständigt otillbörligt ansvar på dem som i stället borde läggas på förövarna.
Varför pratar man inte om de här männens ansvar att inte utnyttja en berusad ung tjej? Varför trodde de att hon ville ha sex med fyra främmande män? Vad gjorde de för att säkerställa att hon samtyckte till deras handlingar? Visste de inte att det uttryckligen står i vår lagstiftning att sex med en kraftigt berusad person är våldtäkt?
Sista ordet är inte sagt. Jag hoppas att domen överklagas till Svea hovrätt för ytterligare prövning av vad som utgör en särskilt utsatt situation.
Vår lagstiftning är till för att skydda brottsoffer, inte frånta vuxna män ansvar för sina handlingar. Sverige och svenska rättssystemet borde skämmas för den här domen.

Elisabeth Massi Fritz
Advokat specialiserad på brottsoffer
@advokatmassifritz