Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Dag 5 rättegång mot Breivik

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

På förmiddagen ställde Breiviks försvarare frågor till Breivik. Förhöret gick ut på att låta Breivik svara detaljerat, koncentrerat, sammanhängade. Förhöret gick rent juridiskt ut på att visa att att Breivik är straffrättslig tillräknelig. Hur försvararen lyckades med det kommer jag gå in på på måndag den 23 april.

Åklagarna tar över förhöret under eftermiddagen. Vad händer på Utöya? Vi fick höra de mest fasansfulla skildringar från Breivik, det var detaljer om de 69 avrättningar på ungdomarna på ön. Ungdomar som är helt försvarslösa, utsatta och i panik, alla kämpande för sina liv.

Innan förhöret med Breivik inleds hade åhörare varnats för att det kommer bli plågsamt att höra Breivik berätta om detaljerna. Många valde att gå ut ur rättssalen, många grät och flera behövde hjälp. Det finns en stor beredskap knuten till tingsrätten för att kunna hjälpa offer som mår dåligt under rättegången, såväl fysiskt som psykiskt.

Breivik visar ingen som helst empati, han är iskall och har inga problem att gå in på de mest fruktansvärda och hänsynslösa detaljerna jag har hört. Vi ska inte heller vänta oss att Breivik gör det. Breivik förstår vad han har gjort, han står för det han har gjort och säger att han skulle göra det igen. Han har ett direkt uppsåt och motiv för sina handlingar.

Jag har svårt att tro att denne man lider av paranoid schizofreni. Jag är inte medicinsk expert men har träffat många sjuka tilltalade under alla år som jag har arbetat som advokat. Breivik pratar visserligen om att han hör röster ”det är hundra röster som säger gör inte det”säger han. Är det röst hallucinationer undrar jag? Varför ställs inte frågan till Breivik vad det är för röster han hör, tänker jag när jag sitter och lyssnar. Det finns även andra frågor som jag själv tycker borde ställas till Breivik. Frågor om Breiviks mentala hälsotillstånd kommer senare i processen när de fyra psykiatrikerna tillika experterna ska höras i målet.

Den fråga jag ständigt återkommer till när jag hör Breivik är om han verkligen är frisk eller psykiskt sjuk ? Kommer han att bedömas som straffrättslig tillräknelig eller inte ? Vilken betydelse har det för alla offer ? Det jag är säker på är att Breivik är en man som aldrig kommer kunna släppas ut i det norska samhället, han skulle definitivt kunna göra det igen, även han själv säger det.

Jag kommer sammanfatta Breiviks förhör på mån den 23 april då förhöret med honom beräknas vara klart i tingsrätten.

Oslo den 20 april 2012

Elisabeth Massi Fritz