Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Barns rättigheter

Noll tolerans mot kvinnlig könsstympning ska råda i Sverige

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

I går var det den internationella dagen för noll tolerans mot kvinnlig könsstympning. Varje år uppmärksammar vi frågan, men det räcker inte. Vi måste göra…

Mathilda, idag 15 år, beskriver hur gamla gubbar och män sexuellt ofredar och kränker unga flickor

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Mathildas krönika beskriver hur hon har blivit sexuellt ofredad och kränkt av män och gamla gubbar. Mathilda säger att det här är vanligt och att…

Hedersförtryck kan vara eget socialt nedbrytande beteende enligt LVU lagen

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Med stöd av LVU lagens bestämmelser har i dag samhället möjligheter att skydda unga under 18 år som lever i en s.k. hederskultur och blir…

Barn ”körs över” i vårdnadsmål!

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

I mål om vårdnad, boende och umgänge skall barnets bästa alltid vara det som avgör hur domstolen beslutar. I nämnda mål kan domstolen förordna om…

Skolinvigning på Ersta Flickhem

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Idag hade jag den stora äran att tillsammans med H.M Drottning Silvia, Barndombudsmannen Fredrik Malmberg och den hjärtligt engagerade personalen inviga Ersta Flickhem. Flickhemmet tar…

Lagförslag innebär att barns grundläggande rättigheter kränks

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

I dagarna har regeringen i snabbremiss presenterat lagändringar gällande användandet av tvångsåtgärder på SiS-institutioner – gällande rutinmässiga kroppsvisitationer och rumsvisitationer. Dessa ska kunna ske utan…

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon i 15 minuter

Boka rådgivning här