Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Fallet har väckt starka reaktioner

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Fallet har väckt starka reaktioner.

Innan ni fortsätter att läsa vill jag säga att det måste till en lagändring snarast.

 

Fallet är stötande för Sveriges utsatta våldtäktsoffer och fallet strider mot det allmänna rättsmedvetandet.

Som brottsoffrens försvarare och advokat måste jag höja min röst igen.

 

En ung man har dömts till mycket allvarliga, och hänsynslösa sexualbrott. Han har beviljats frihetsberövandeersättning med 840 000 kr. En följd av HDs avgörande är att frihetsberövandet blivit 14 månader kortare än vad det faktiskt blev. Underrätterna kom fram till att hans ålder var tillräckligt klarlagd för att dömas som vuxen. Domstolarna dömde med andra ord olika längd på fängelsestraffet beroende på hur de bedömde mannens ålder.

 

Huvudregeln ska vara.

Ingen dömd våldtäktsman ska kunna beviljas skadestånd av staten.

 

Jag möter våldtäktsoffer varje dag i mitt arbete som målsägandebiträde och majoriteten våldtäktsoffer bär på livslångt trauma. Om du är målsägande i ett våldtäktsmål är du berättigad till 100 000 kr för våldtäkt av normalgraden och 150 000 kr för grov våldtäkt i kränkningsersättning.

 

JKs beslut har kritiserats men JK följer lagen. Skadeståndsnivåerna för frihetsberövandeersättning är schablonbelopp som bygger på vad våra domstolar tidigare har fastslagit.

 

Vad sänder det här för signaler?

 

I Sverige kan man våldta utan att dömas till ett kännbart straff, är du utvisad är det inte ens säkert beslutet verkställs, är du ung och begår brott och det finns frågetecken om din ålder, ja då får du dels rabatt och får du sitta frihetsberövad längre tid för att domstolarna dömer olika långa fängelsestraff, ja då kan du blir rik.

Och det bästa av, kronofogden kan inte utmäta ditt skadestånd.

 

Det måste till en lagändring nu.

 

  1. Ingen dömd för allvarliga brott ska kunna få skadestånd av staten. Beloppet ska alltid jämkas till 0 kr
  2. Strängare påföljder för alla våldsbrott
  3. Bort med alla rabatter
  4. Verkställ utvisning omedelbart (efter avtjänat fängelsestraff).
  5. Kronofogden ska kunna utmäta den dömdes pengar även om det är ett skadestånd och pengarna ska gå till målsägande som blivit utsatt för brott.