Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

NU FÅR DET VARA NOG

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

 

På tre veckor har fem kvinnor mördats. I flera fall är den misstänkte en man som hade en relation till kvinnan.

Jag har sett det här så många gånger nu och nu behöver vi säga stopp och protestera högt. I över 30 år har jag företrätt kvinnor, många med barn, som har utsätts för grovt våld i en relation. Många fall har lett till dödligt våld.

Sverige behöver fokusera på förövaren. Det är förövaren som bär ansvaret för våldet.

Vi behöver se strängare straff för män som begår hot, misshandel vid upprepade tillfällen. Ca ett års fängelse är ett vanligt straff trots att återfallsrisken är hög vid brottet grov kvinnofridskränkning. Det räcker ej som straff. Förövaren är ute snart igen och begår nya brott mot samma kvinna och barn.

Jag vill se betydligt längre fängelsestraff. Återfall av brott ska inte kunna bli aktuellt. Förövaren ska alltid genomgå en ordentlig riskanalys innan han släpps ut i samhället igen. Om han är fortsatt farlig vill jag se ett nytt straff som kallas ”förvaring”.

Mord på en kvinna ska alltid innebära livstidsstraff. Ngt annat straff ska ej kunna vara aktuellt.

Ingen kvinna ska behöva frukta sitt liv, fly från stad till stad och gömma sig för sin förövare. Det om ngt är en mänsklig rättighet.

Sveriges regering har ett ansvar för kraftiga åtgärder i frågan. Nu vill vi se åtgärder som leder till att kvinnor och barn ska få känna trygghet.

Kvinnor och barn har rätt till mänskliga rättigheter.