Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Sexköp kan vara oaktsam våldtäkt

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

I dag är straffet för sexköp böter eller max ett års fängelse. Väldigt få förövare döms till fängelse. Den vanligaste påföljden är alldeles för lindrig och brukar innebära böter och strafföreläggande (ett strafföreläggande ersätter en rättegång). Min bestämda åsikt är att sexköp alltid ska leda till fängelse. Sexköp kan även vara oaktsam våldtäkt men även andra allvarliga brott, därför anser jag att åklagare alltid ska inleda en förundersökning om misstänkt oaktsam våldtäkt. Prostitution visar på en omänsklig syn där människor kan köpas och säljas på en marknad. Vi behöver markera ordentligt och hårt mot sexköparna. Påföljderna i dag står inte i rimlig proportion till brottets allvar och de utsattas svåra situation.

 

Elisabeth Massi Fritz