Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Nytt misstänk hedersmord i Landskrona

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

En 19 årig kvinna hittades sent på måndagskvällen knivhuggen till döds i en lägenhet i Landskrona. Kvinnans 16 åriga bror har anhållits, misstänkt för mordet. Ytterligare en person har anhållits misstänkt för brott. Det har framkommit att kvinnan var hotad, rädd och fruktade sin säkerhet. Kvinnan hade blivit bortgift utomlands.

Som advokat och expert i hedersbrott har jag de senaste dagarna uttalat mig i media angående hedersproblematiken. Politiker går ut och beklagar att ännu ett mord har ägt rum, ett misslyckande från samhällets sida. Politiker måste ta sitt ansvar och agera kraftfullt mot hedersbrott.

Om kvinnan hade fått rätt hjälp i ett tidigt skede hade hon kunnat leva idag. Myndigheter måste lyssna och ta människor på allvar som lever med hotbilder i en hederskultur. Kvinnan var hotad och fruktade sin säkerhet, om myndigheter har känt till detta har ett allvarligt tjänstefel begåtts. Varför finns det ingen hotbildsbedömning? Varför bor kvinnan kvar i kommunen? Varför har hon inte skydd? Det finns en mängd frågor som kommunen inte har svarat på som man måste kräva svar på.

Det är många barn, ungdomar, kvinnor och även män som utsätts för hedersbrott i Sverige. Mörkertalet är stort. Regeringen har satsat miljoner på att sprida kunskaper inom hedersproblematiken men var finns de andra konkreta åtgärderna? Några av de åtgärder jag föreslår är:

att kriminalisera barn-och tvångsäktenskap, att införa hedersbrott i den svenska brottsbalken, att tillämpa kännbara fängelsestraff och utvisning, att införa medborgarskapsexamen.

Min erfarenhet av hedersbrott och vilka påföljder som skall tillämpas är utvisning kombinerat med fängelsestraff, det är mest avskräckande. Hedersbrott existerar i Sverige och vi ska också lagföra människor för de brott som de begår, men då måste våra politiker ge domstolarna de rätta verktygen.

Genom lagstiftning kan vi på sikt förändra attityder och värderingar. Samhället måste aktivt visa att man tar avstånd från hedersbrott. Utöver lagstiftning är det viktigt att även arbeta med att förebygga hedersbrott och öka kunskapsnivån. Det måste finnas handlingsplaner hos kommun och möjligheter för skola, kommun, rättsväsendet och organisationer att agera kraftfullt när de ser varningssignaler. Samverkan är ett måste i hedersbrotten. Brister det i något led kan hot komma att verkställas och bli ett hedersmord.