Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Friande våldtäktsdomen – ett lotteri beroende på vem som dömer

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Jag har läst tingsrättens fällande och hovrättens friande dom flera ggr. Trots att det är samma bevisning i båda instanserna så görs det helt olika värderingar av bevisningen och utsagorna i målet.
Hur svårt är det att förstå att ett nej är ett nej ?
Hur svårt är det att förstå att en 15 årig flicka inte vill ha löpande band sex med fem olika pojkar och en sjätte som försökte ha sex med henne.
Hur svårt är det för rättens ledamöter att sätta sig in i målsägandens situation och den berättelse hon lämnar ? Vad är det som är så svårt att förstå i hennes utsaga ?
De tilltalades berättelser förstod rättens ledamöter, trots att de ljög för polisen ?
Denna gång ska vi kanske inte bara fundera över den lagtext som vi hade när målet prövades i hovrätten. Vi har en ny lagstiftning sedan den 1 juli och jag personligen är övertygad om att vi även måste se till att komplettera lagstiftningen med samtycke. Vi måste ha det sistnämnda för att vara säkra på att vi kan lagföra våldtäktsmän. Det handlar inte om att lätta på beviskraven utan att våldtäktsmål ska ha samma beviskrav som i andra brottmål. Min uppfattning är att det är betydligt högre beviskrav i våldtäktsmål, det är betydligt fler uppförsbackar för oss som kämpar för våra utsatta brottsoffer och det är inte en slump att endast en liten del av våldtäktsmålen leder till fällande domar.

Jag är inte säker på att hovrätten hade kommit fram till en fällande dom om de hade kunnat tillämpa lagen i dess lydelse efter den 1 juli.

Kan felet i stället vara de som sitter och dömer, de ledamöter som värderar bevisningen på ett sätt som gör i vart fall mig väldigt förvånad många gånger i just våldtäktsmål.
Hovrättens friande dom gör mig inte bara förvånad utan orolig över den utveckling vi är på väg mot. En utveckling som leder till att det blir näst intill omöjligt att få fällande domar i våldtäktsmål. Tron på rättsväsendet går förlorad. Alla brottsoffer som lider av de våldtäkter som de blir utsatta för, varför pratar ingen om dem ?

Min uppfattning är att det är ett lotteri beroende på vem som dömer i våldtäktsmål Det finns ledamöter och domare man vill ha i just våldtäktsmål och det finns dessvärre ledamöter och domare man inte vill ha i dessa mål. Jag vill ha ledamöter och domare av högsta kvalité och med en jämställd syn och fri från ett skuldbeläggande när man värderar utsagor. Varför inte ha specialister även i domstolarna ?
Min passion och mitt engagemang ligger i att tillvarata de utsatta brottsoffrens intressen. Jag vill inte vara tyst och acceptera det som inte fungerar i vårt rättssystem. Jag vill vara med och förändra till det bättre. Att vara engagerad i samhällsdebatten och framföra min åsikt är ett sätt att försöka förändra till det bättre.
Stockholm den 5 oktober 2013
Elisabeth Massi Fritz