Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Samtycke måste införas i sexualbrottslagstiftningen

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Sedan 1 juli 2013 har hjälplöst tillstånd ersatts med särskild utsatt situation i vår sexual brottslagstiftning. Vi har sett fler underinstanser komma fram till friande domar i våldtäktsmål den senaste tiden. Flera av målen kommer dock att överklagas till hovrätterna och det ska bli intressant att se överinstansernas domslut och domskäl.

Jag välkomnar Beatrice Asks inställning att se över samtycke. Vi behöver en klar och tydlig lagstiftning där sex förutsätter ömsesidighet. Det är lika självklart som ”ett nej alltid är ett nej”. Den som har sex måste försäkra sig om att den andra parten vill ha sex. Är det verkligen svårt ?  Nej.

Motståndarna till samtyckes förslaget påstår att bevisbördan kommer flyttas från åklagarsidan till den tilltalade. Jag håller inte med. Bevisbördan kommer alltid ligga på åklagarsidan. Bevissvårigheter finns vid många brott och det har inte hindrat oss från att dra gränsen till straffbart och straffritt beteende.

Syftet med att införa samtycke är att förebygga våldtäkter, minska antalet våldtäkter samt förändra attityden, värderingar till våldtäkter. Många i samhället har en stor okunskap om vilka handlingar som klassas som våldtäkter. Kunskapslyft är ett måste inte bara bland icke jurister utan också bland jurister som sitter och dömer i dessa så svåra mål.

Elisabeth Massi Fritz