Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Ny rapport kommer fram till att Breivik är frisk och därmed straffrättslig tillräknelig

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Den nya rapporten som offentliggjordes i går kom fram till slutbedömningen, att Breivik är straffrättslig tillräknelig. Breivik var inte psykisk sjuk när han begick gärningarna den 22 juli 2011. Den nya rapportens bedömning innebär en rak motsats till den första rapporten, som kommer fram till att Breivik var psykotisk när han begick gärningarna den 22 juli.
Experterna kommer fram till olika slutsatser och tingsrätten måste ta ställning till båda rapporterna vid huvudförhandlingen. Vilken av rapporterna som kommer läggas till grund för tingsrättens bedömning återstår att se. Det är endast tingsrättens ledamöter som gör den bedömningen.
Mycket talar för att Breivik inte har varit psykiskt sjuk när han begick sina dåd. Många års planering, det motivet han säger sig ha och slutligen utförandet av gärningarna kan innebära att det finns mycket som talar för att han snarare är  frisk.Frågan man kan ställa sig är om en frisk människa verkligen kan begå den här sortens terrorgärningar? Experter kommer kallas till huvudförhandlingen där de kommer att få redogöra för sina bedömningar.

Huvudfrågorna blir. Frisk eller sjuk? Vilken påföljd? Fängelse eller sluten psykiatrisk vård?

Stockholm den 11 april 2012

Elisabeth Massi Fritz