Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Rättegången mot Breivik fortsätter, 18-22 juni 2012

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

De fyra rättspsykiatrikerna som har upprättat de två sinnesundersökningarna hörs i målet. Det är intressant att höra de berätta om rapporternas innehåll och kontakter med Breivik  samt vilka slutsatser de kommer fram till.

De två rapporterna kommer fram till två helt olika bedömningar av Breiviks mentala hälsa. Den rättsmedicinska komissionen stödjer den första rapporten och är mer kritisk till den andra rapporten.

I slutet av veckan hålls slutpläderingarna i målet. Åklagarna pläderar för att Brevik skall dömas till överlämnande av sluten psykiatrisk vård. Åklagarna anser att Breivik är att bedöma som psykisk sjuk. Åklagarna menar att det inte finns några säkra bevis för att Breivik skulle vara otillräknelig, men det finns under alla förhållanden tvivel kring Breiviks hälsa.

När det finns tvivel ska domstolen döma till det alternativ som är mest gynnsamt för den tilltalade. Generellt kan man hävda att överlämning till psykiatrisk vård är att anse som mer gynnsamt än fängelse i 21 år och förvaring.

Försvararen pläderar för att Brevik ska bedömas som straffrättslig tillräknelig och därmed dömas till ett fängelsestraff.

När Breivik slutligen ska få slutföra lämnar offren rättssalen som protest. De vill inte lyssna på Breivik som fått stort utrymme i processen.

Dom meddelas den 24 augusti 2012.

Stockholm den 22 juni

Elisabeth Massi Fritz